Local Chef Thailand Press conference 2019 Local Chef Journey

หลังจากที่พวกเราทีมงาน TASET Inc Asia คณะทำงานเชฟชุมชน และด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของหลายๆฝ่าย วันนี้ 30 ร้านเชฟชุมชนทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟพร้อมชวนนักท่องเที่ยวสายกินสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ด ร่วมทริปไปกับ Local Chef Journey

จากความสำเร็จของโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนในปี 2561 โดยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี ซึ่งได้ร่วมกันตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทย 

ขณะนี้ 30 ร้านเชฟชุมชนในทุกภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงเบตงได้จัดตั้งสำเร็จแล้วโดยพลังจากชุมชน การฝึกอบรมของเหล่าเซเลบริตี้เชฟจิตอาสา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำระบบการพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด บริษัทเทสท์อิงค์ เอเชีย จำกัด และ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี ในฐานะผู้บริหารงานโครงการ ซึ่งนอกจากชุมชนเหล่านี้จะได้องค์ความรู้ในการประกอบอาหารไทยและธุรกิจร้านอาหารในชุมชนแล้ว ยังได้เครือข่ายชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนระหว่างกัน จนได้จัดตั้งร้านอาหารเชฟชุมชนและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คงเอกลักษณ์และวิถีชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ 

“Local Chef Journey” หรือเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชนทั่วประเทศ ได้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยชุมชนและพันธมิตรทุกภาคส่วนและ TASET Inc Asia ได้ประสานงานชุมชนเพื่อนำมาทำขึ้นเป็น Gastronomy Trip package เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางมาส่วนตัวหรือเดินทางมาเป็นหมู่คณะ โดยใช้ “อาหาร” เป็นแกนกลางในการดึงดูด และมีร้านเชฟชุมชนเป็นศูนย์กลางสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว Local Chef Journey หรือเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชน จะทั้งสามารถให้บริการทั้งเมนูอาหารถิ่น และเมนู Amazing Thai Taste ซึ่งเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปคุ้นชิน รวมถึงจะมีการให้บริการ “คลาสสอนทำอาหาร” หรือ Cooking Class เมนูอาหารถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชนแต่ละเส้นทางจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส การเล่าเรื่องราววิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นผ่าน “อาหาร” และ “คลาสสอนทำอาหาร” โดยชุมชนนั้นๆ  

และในการนี้ได้มีการขยายพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำความแข็งแกร่งในเชิงของการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ร้านเชฟชุมชน และเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชน หรือ Local Chef Journey เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

 

#Localchefthailand

#Localchefjourney

#เชฟชุมชน

#amazingไทยเท่ห์

#tasteincasia 

Share:

More Posts

Chim Thai

ชิมไทยนับเป็นน้องใหม่ล่าสุดของทีมงาน Taste Inc Asia ซึ่งเกิดมาจากการที

Thai Taste Therapy Market

จากโครงการ Thai Taste Therapy เกิดการต่อยอดเป็น “ไทยเทสเทอราปี เฟสติวั

Thai Taste Therapy

โครงการ Thai Taste Therapy นำเสนออาหารไทยในมิติใหม่ที่มากกว่าความอร่อย

Chef Rider 2020

อีกครั้งกับงานดินเนอร์การกุศลกับกลุ่ม Chef Rider วันที่ 22 พฤศจิกายน 2

Thailand Street Food 2020

ทีมงาน Taste Inc Asia ได้ดูแลงาน Thailand Street Food ในส่วนของงานที่ก