ความเป็นมาโครงการ

จากความมุ่งมั่นในการสร้าง “ระบบอาหารไทยที่ยั่งยืน” จึงก่อให้เกิดการประสานการร่วมมือทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนโดย ของบริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรได้แก่ ศูนย์การค้าไอคอน สยาม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทเทสอิงค์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชิมไทย จำกัด ที่มุ่งเน้นพัฒนาเคียงข้างธุรกิจอาหารอย่างต่อเนื่องในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน จัดงาน “ชิม เฟสตวัล” (CHIM FESTIVAL) มหกรรมอาหารไทยเพื่อความยั่งยืน โดยนำ “ศิลปะ” จากเหล่าศิลปิน แล ความสามารถในการรังสรรค์ของคนอาหาร มาสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนให้เข้า ถึงได้กับคนรุ่นใหม่”ชิมเฟสติวัล”จึงมุ่งมั่นสร้างปรากฎการณ์ของคน RARE ITEM อาหารโดยการนำวัตถุดิบไทยหายากจากเครือข่าย เซฟชุมชนทั้ง 30 แห่งทั่วไทย มาจับคู่กับร้านอาหารของเหล่าเซเลบริตี้เชฟระดับเวิลด์คลาส THAI INGREDIENTS และร้านอาหารสตรีทฟู้ด ชื่อดังระดับตำนาน “สร้างสรรค์” เป็น

สุดยอดเมนู (Signature Dish) ที่คุณยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน รวมถึง CELEBRITY CHEFS ร้านเชฟรุ่นใหม่พร้อมเซเลบริตี้เชฟชื่อดังที่จะช่วยรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบทั่วไทยด้วย “พลังงานสะอาด” เกิดเป็นเมนูอาหาร X LEGENDARY STREET FOOD จานใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมมากมาย ทุกการจับจ่ายใช้สอยที่เกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้คืนกลับ SIGNATURE DISHES ไปสู่ชุมชนและผู้ประกอบการอาหารในทุกภาคส่วนร่วมกัน

 

Why CHIMFEST

1.The one and only festival : sustainability matching local ingredient and leading chefs / restaurant

2.Visitors can taste a flovor of unseen signature dish from Thai Ingredient in different angle

3.BCG Bio circular economy and green food menu can be developed

4.Value creation on Thai Food system as a whole

5.Creating a vibe of creative people and foodies in one roof

6.Entertainment with T-Pop culture across generations

 

 

วัตถุประสงค์

1.เน้นการพัฒนายกระดับระบบธุรกิจอาหารไทยที่ยั่งยืน

2.กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในเชิงจลภาคและมหภาค

3.มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการจับจ่ายใช้สอยจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

4.การกระจายรายได้คืนกลับสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ อาหารทุกภาคส่วนโดยทั่วกัน

Share:

More Posts

Chim Thai

ชิมไทยนับเป็นน้องใหม่ล่าสุดของทีมงาน Taste Inc Asia ซึ่งเกิดมาจากการที

Thai Taste Therapy Market

จากโครงการ Thai Taste Therapy เกิดการต่อยอดเป็น “ไทยเทสเทอราปี เฟสติวั

Thai Taste Therapy

โครงการ Thai Taste Therapy นำเสนออาหารไทยในมิติใหม่ที่มากกว่าความอร่อย

Chef Rider 2020

อีกครั้งกับงานดินเนอร์การกุศลกับกลุ่ม Chef Rider วันที่ 22 พฤศจิกายน 2

Thailand Street Food 2020

ทีมงาน Taste Inc Asia ได้ดูแลงาน Thailand Street Food ในส่วนของงานที่ก